Aktuality

26. května 2024

Mše u kapličky Nejsvětější Trojice

Můj Pane a můj Bože, vezmi ode mne všechno, co mi brání na cestě k Tobě!
Můj Pane a můj Bože, dej mi všechno, co mi pomáhá na cestě k Tobě!
Můj Pane a můj Bože, vezmi mne mně samotnému, a dej mne Tobě do vlastnictví! Amen.
(Mikuláš z Flüe)

 

 

Dnes směřovaly kroky našich farníků, za doprovodu pana faráře, dechové hudby a v místních krojích oděných chlapců, ke kapličce Nejsvětější Trojice. Za tuto slavnostní pobožnost děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsem na ní podíleli a také všem, kdo se jí zúčastnili.
Foto: B. Smetanová


Něco málo o kapličce.
Tato kapička se nachází v Korytné. Byla zničena po první světové válce a znovu obnovena a postavena v roce 1936 panem Františkem Goreckým. Zde se každoročně konaly slavnosti Nejsvětější Trojice i Božího Těla.  K těmto velkým církevním svátkům se kaplička vždy pečlivě zdobila. Na těchto pracích se nejvíc podílely rodiny Goreckých a Kubišových. Po smrti babičky Anny Kubišové se o tuto kapličku stará její dcera Anna Krejčiříková s manželem již 30 let.  Vždy však s láskou pomáhali při výzdobě a dalších pracích dobří lidé z Korytné. Mým přáním je, aby kaplička sloužila nadále církevním pobožnostem i dávala duchovní posilu celé farnosti a všem lidem z okolí." A. Krejčiříková
V roce 2023 se postaraly o novou fasádu rodiny Krejčiříkova a Vlčkova.