Aktuality

24. září 2023

Svatováclavské hodování

Letošní Svatováclavské hody zahájila v hospodě U Šotáka kapela Mejdan Rock.

V sobotu jste pak měli možnost přijít do kulturního domu, v němž zahájily hodový program děti naší ZŠ a MŠ Korytná. Jako vždy předvedly skvělé hodové vystoupení pod vedením svých paní učitelek. Poté se vystoupení ujali hosté, kteří přijeli ze sousední Nivnice. Ženský sbor, Muzikaša a Malá Nivnička. No, malá…. Z dětí se stala prima už téměř dospělých muzikantů a tanečníků. Všichni pod vedením pana Vlastika Ondry přivezli do Korytné dobrou hodovou náladu díky svým krásným vystoupením. Následoval mužský pěvecký sbor pod vedením paní Ludmily Věrné. Stálice našich nejen hodových vystoupení s chutí zazpívali a ani nějaký ten vtípek od pana Věrného nechyběl.

Vzácného hosta, kterého nám bylo ctí v Korytné přivítat, uvedla paní Jana Bros Svobodová. Byla jím autorka zapomenutého příběhu Inky Bernáškové, první české odbojářky popravené nacisty pod názvem Zasnoubena se smrtní, paní Jana Vrzalová, která převzala z rukou starosty pamětní list věnovaný hlavní hrdince příběhu paní Ince Bernáškové Preissigové. Místo pro uložení tohoto listu vybrala paní Vrzalová v Památníku Terezín, za což jí moc děkujeme. Mezi dalšími hosty byl manžel p. Vrzalové,  pan Josef Miler - letec od roku 1963, který byl také vojenským pilotem. Dále  plk.gšt.Ing.Miloslav Bauer, PhD., vedoucí katedry letectva Univerzita obrany Brno s manželkou. DáleLadislav Slabák, výtvarník a autor kresby na pamětním listu Korytné s manželkou. Pozvání přijala paní Irena Dekýšová-Kalová-Šotáková, která je potomkem pana Jana Šotáka a také paní PhDr. Miroslava Poláková Ph.D., starostka města Uherský Brod s manželem.


Následovalo vystoupení folk-rockové kapely Huménečko z nedalekého Lipova. Jsme rádi, že i takovýto oceňovaní profíci hostující po celé republice, zavítali právě k nám. Propojení cimbálové muziky s rockem bylo skvělým vyvrcholením sobotního hodového odpoledne. Celým programem nás naprosto bravurně provázeli pan Petr Mahdal a paní Ivona Mannsfeldová.

Večer to pak omladina rozjela v amfíku spolu s DJ ANDREW RABBIT a JON.DOPE. Zábavu pořádal spolek dobrovolných hasičů a jelikož hudba zněla do ranních hodin, dovolujeme si soudit, že se diskotéka zdařila.

V neděli následovala slavnostní Svatováclavská mše, kterou sloužil pan farář Zdeněk Gerhard Klimeš, také oslavenec, kterému přišli popřát za farníky pan Karel Stojaspal a za obec pan starosta s místostarostou.  Samozřejmě se všichni přidáváme a také přejeme především pevné zdraví. Zahrát a umocnit tak hodovou atmosféru, přišla již tradičně dechová hudba Korytňanka.

Jen co skončila mše, odehrálo družstvo žáků TJ Korytná fotbalové utkání. Kluci a holky jsou začátečníci a velcí bojovníci. Držíme jim palce a jsme rádi, že nám roste nová generace fotbalového týmu! Odpoledne pak fanoušci fotbalu mohli přijít na utkání mužů.

Děkujeme všem výše zmíněným účinkujícím, hráčům, panu zvukaři Slezákovi, také paní Flasarové za výzdobu, paní Ježkové z Dolního Němčí za catering, obci a starostovi, místnímu s.r.o. a p. Stecherové za přípravy a organizaci, děkujeme všem pořadatelům, hráčům… prostě všem, kdo se na přípravách a celé hodové atmosféře podíleli. V neposlední řadě děkujeme Vám, hostům, že jste si přišli zpestřit hodový víkend. Děkujeme.