Aktuality

28. října 2021

„Lide československý! Tvůj odvěký sen se stal skutkem.“

Takto znělo provolání Národního výboru, který 28. října 1918 vydal první zákon O zřízení samostatného státu československého. U zrodu Československé republiky stálo několik mužů.  JUDr. Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Antonín Švehla, JUDr. František Soukup,Vavro Šrobár,  Tomáš Garrigue Masaryk, E. Beneš. Stejně důležitou postavou v období před vznikem státu byl i Milan R. Štefánik.

Je to už 103 let, co si připomínáme tento významný den.
Dokonce ještě v roce 1988, před koncem komunistické diktatury, byl prohlášen státním svátkem.
Mezi nově vzniknuvšími státy po rozpadu Rakouska – Uherska však brzy začaly spory o území na různých místech našich hranic.
Jeden konflikt se odehrával od listopadu 1918 do ledna 1919 na Slovensku (tehdy Horních Uher ) proti Maďarsku. Celkové ztráty padlých, raněných a nezvěstných byly více než 20 tisíc vojáků ze zúčastněných armád.
Dále se ve Slezsku bojovalo o Těšínsko, které vyústilo v tzv. sedmidenní válku s Polskem v lednu 1919. Zde byly celkové ztráty cca dva tisíce vojáků. (…tuto agresi, na stejném území, si Polsko zopakovalo po mnichovské dohodě v říjnu 1938…)
Jak známe z historie, naše hranice se ještě několikrát změnily a změnily se i vlády za těch více než sto let.
A proto si važme toho, co máme a užívejme si svobody v srdci Evropy.
text: Marek Janča

Čest Vaší památce!

Foto: JK 2021