Aktuality

28. září 2021

Svátek dnes mají Václavové

a proč jsme dnes doma?


Dnes slaví svátek Václavové a právě dnes slaví narozeniny také náš pan farář. Všem přejeme hodně síly, štěstí a pevné zdraví.


Tento den je také dnem českého státního svátku a je označován jako Den české státnosti. A kdo byl Svatý Václav, jemuž je mimo jiné zasvěcen také kostel v naší obci?
Vzpomeňme alespoň pár řádky.
Svatý Václav- český kníže a světec, hlavní patron a ochránce českého národa, symbol české státnosti. Patřil mezi nejvýznamnější šiřitele křesťanství. Podle pověsti zavedl v zemi tradici pěstování vína, pečoval o chudé, nemocné, stavil kostely, kácel šibenice, také chránil ohrožovaná území placením daně za mír císaři Svaté říše římské Jindřichu Ptáčníkovi, čímž si vysloužil kritiku svého bratra Boleslava.  Otec vlasti, jak mu bývalo přezdíváno, byl zavražděn svým bratrem a jeho pochopy 28. září před dveřmi kostela sv. Kosmy a Damiána, kam byl pozván na křest svého synovce. Kult jeho mučednické smrti byl v Čechách tak silný, že vedl k jeho svatořečení. Velký význam svatováclavskému kultu přikládal také Karel IV. (vlastním jménem Václav), který nechal vytvořit české korunovační klenoty a po českém patronovi nechal vysvětit kapli v chrámu svatého Víta na Pražském hradě, kde jsou dodnes uloženy. V roce 1913 byla v horní části dnešního Václavského náměstí umístěna jezdecká socha svatého Václava, kterou vytvořil sochař J.V.Myslbek. Zdroj: ČT24