Aktuality

14. prosince 2017

Vítání občánků

Také letos jsme přivítali nové občánky.


VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 V neděli 10. prosince proběhlo v kulturním domě v Korytné slavnostní vítání občánků. V letošním roce jsme přivítali mezi občany Korytné celkem sedm dětí. Jsou to: Denisa Ryšková, Vilém Mannsfeld, Diana Velčovská, Tereza a Tomáš Mudrákovi, Lukáš Masařík a Dominik Kusák. Pan starosta ve svém proslovu přivítal naše nejmenší občánky, dětem popřál hlavně zdraví, rodičům pak spoustu trpělivosti při výchově svých ratolestí. S blahopřáním přišly také děti z mateřské školy, které měly připravené celé pásmo básniček a písniček pro všechny přítomné. Rodiče také převzali finanční dar a maminky malou kytičku. Nedělní dopolední slavnost věnovaná především nejmenším občánkům, ale také jejich rodičům a prarodičům se vydařila. Nezbývá než si přát více narozených zdravých dětí v naší obci. Mgr. Petra Píšková