Aktuality

12. listopadu 2016

Krásné ráno všem! Martinům dodatečně všechno nejlepší!

• Na svatého Martina, bývá dobrá peřina 
• Na svatého Martina kouřívá se z komína


Letitými zkušenostmi lidé zjistili, že největší teplotní rozdíly nastávají právě na svátek sv. Martina a poto tento den spojili s pranostikami: 

• Martinův led, bude vodou hned
• Svatý Martin přijel na bílém koni
• Na svatý Martin, ještě se vrátím, ale na svatého Mikuláš mě tu najisto máš

Spisovatelka Zdena Hochová o svatomartinském dni píše:
“Na sv. Martina bývalo veselo v domácnostech staročeských, selských, měšťanských i panských. Selská pranostika z roku 1710 rýmuje o slavení sv. Martina u našich předků: “Na den sv. biskupa Martina milý hospodář a jeho družina husy jedí, víno k tomu pijíce, štědrého Martina chválíce; páni, žáci a kněží se radují, neb se jim koledy přibližují. Pacholci a dívky svobodu mívají a u jiných pánů se zjednávají.” Pranostiky starodávné zmiňují se o tom, že v době okolo sv. Martina začíná sněžit; avšak ještě více o tom, že na sv. Martina vábí pečená husička k rodinnému obědu
Letitými zkušenostmi lidé zjistili, že největší teplotní rozdíly nastávají právě na svátek sv. Martina a proto tento den spojili s pranostikami."


Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array

Array