Zastupitelstvo a výbory

Vedení obce v letech 2018-2022.

Starosta obce: Josef Klon

Místostarosta obce: Jakub Vacula

Zastupitelstvo obce:

Janča Marek, Janča Vladimír, Klon Josef, Martinec Jiří, Mahdal Petr, Penčák Josef, Mgr. Píšková Petra, Ing.Tomanec Miroslav, Vacula Jakub


Finančního výbor: předseda Jiří Martinec, členové: ing. Jiří Bazala, p. Iveta Juřenová
Kontrolní výbor: předseda Ing. Miroslav Tomanec, členové: p. Ladislav Vacula, Ing. Kristýna Křivánková
Výbor pro výstavbu, územní rozvoj a podnikatelské prostředí: předseda Vladimír Janča,členové:Tomáš Krajčovic,Josef Janča
Výbor pro sociální a občanské záležitosti: předsedkyně Mgr. Petra Píšková, členové: Magdalena Mrázková, Tomáš Filipský
Výbor pro koordinaci společenské, kulturní, sportovní a zájmové činnosti: předseda Josef Penčák, členové: Josef Blaha, Mgr. Světlana Čagánková, Bc. Helena Chýlová, RNDr. Věra Miklasová, Leona Penčáková
Výbor pro životní prostředí: předseda Petr Mahdal, členové: MVDr. Jiří Kaděra, Josef Flasar
Výbor ochrany veřejného pořádku: předseda Marek Janča, členové: Josef Zetka, Jan Máčalík