KROUŽEK MALÝCH VČELAŘŮ

Kroužek malých včelařů v plném proudu

Kroužek byl založen v září 2016 při místní ZŠ.
Cílem kroužku je vychovat mladé včelaře, kteří k tomuto koníčku budou mít lásku od útlého dětctví. Scházíme se 2x do měsíce ve školní učebně a s příchodem jara budeme včelky i navštěvovat. 
V hodinách se učíme anatomii včely, nemoci a škůdce včel,  život v úle, kompletní včelařsou sezónu, ale také poznávání rostlin, stromů a keřů. 
Díky finančnímu příspěvku místního Obecního úřadu budeme na jaře 2017 pořizovat 3 ks úlů se včelstvy + ochranné pomůcky pro děti, tyto úly budou umístľny na místní farské zahradě, kde děti zužitkují své teoretické znalosti, které se učí v zimních měsících. 
V dubnu 2017 jsme přihlášení na krajsou soutěž Zlatá Včela v Bystřici pod Hostýnem, kde budeme naši školu a vesnici reprezentovat. Do této soutěže se pravidelně hlásí cca 120 dětí, takže konkurence bude velká. 
V době medobraní budeme pořádat veŕejné vytáčení medu, kde si mohou i laici vytočit med z plástů. 
  
  
Zde je seznam žáků, kteří jsou do kroužku přihlášení a pravidelně jej navštěvují: 
  
Mikeska Martin 
Doležálek Tomáš 
Kůdela Jan 
Martincová Adéla 
Vaškových Martin 
Navláčil Robin 
Vaškových Ondřej 
Janča Jan 
Vaškových Marie 
  
vedoucí kroužku: Martinec Jiří, tel: 603 118 303 


Sdílet tuto stránku na sociálních sítích: