Aktuality

17. června 2022

Pasování na čtenáře

Ve středu 15. června  odpoledne jsme se v naší knihovně  po dvou letech konečně dočkali neobyčejného přílivu nejmladších čtenářů. Prvňáčků je letos nezvykle hodně - 4 dívky a 5 chlapců a po zkoušce jejich čtenářské dovednosti a složení čtenářského slibu byli slavnostně pasováni na čtenáře . Žáčky na této slavnostní akci doprovodili také jejich starší spolužáci. Slib skládali před panem starostou, paní učitelkami, knihovnicí Irenou Krejsovou a hlavně před vedoucí Knihovny Fr.Kožíka v Uherském Brodě paní Věrou Loveckou, která žáčky poté  růží pasovala na čtenáře. Noví čtenáři hned dostali nové čtenářské průkazy a také drobné dárečky. Děti byly moc šikovné a také nadšené, že si už budou moci samy půjčovat knihy.A tak doufáme, že se v knihovně brzy potkáme při půjčování krásných dětských knih, kterých máme v knihovně spoustu.

PhDr. Irena Krejsová