Aktuality

18. dubna 2021

Výročí založení TJ Korytná

Kvíz pro fanoušky TJ Korytná č. 5


Správná odpověď na otázku č. 4 zní: Souhlas se stavbou nového hřiště musel udělit také tehdy sloužící pan farář Josef Rybka.

TJ Sokol Korytná měla také svého prvního hospodáře. Otázka č. 5 zní:

Kdo byl tímto hospodářem, který spravoval hřiště, kabiny, staral se o praní dresů?
a) Bohumil Gazdík
b) Josef Kašpárek

Historie:
Do dalších úprav šaten se hráči brigádnicky pustili v letech 1971-1974. Došlo k přístavbě sociálního zařízení a patra, ve kterém se nacházela klubovna a malá kabina pro rozhlas. Veškeré práce zajišťoval a organizoval pan Karel Mléčka. Následovalo položení kanalizace podél hřiště a částečná drenáž horní strany hrací plochy. Společnými silami vybudovali kanalizační přípojku a septik.

Fotografie z let 1970 až 1978.