Aktuality

17. dubna 2021

Výročí založení TJ Korytná

Kvíz pro fanoušky TJ Korytná č. 4


Včerejší správná odpověď zní na otázku zní: Dresy měly černobílou barvu.

Byly ušity z plátna zakoupeného ve Vídni a hrávalo se v nich až do roku 1955. Od roku 1949 se začalo budovat další hřiště, tentokrát Na Zelničkách. Pozemky byly farní, tudíž k realizaci musel dát požehnání tehdejší pan farář. Další otázka,  tj. otázka č.4  zní:

Jak se jmenoval pan farář, který tehdy sloužil v obci Korytná a dal souhlas k realizaci hřiště?
a)  P. Rudolf Vaněk
b)  P. Josef Rybka

Historie:
Souhlas vydalo také Ministerstvo zemědělství v Praze a obecní zastupitelstvo. Všechna jednání a povolení pro výstavbu zajišťoval tehdy pan Jaromír Borýsek. A jak se hřiště stavilo? Brigádnicky. Ručně se odkopávala zemina ze svahu, nakládala na vozíky a odvážela. Později byl krom vozíků zapůjčen brigádníkům také bagr od Vodostavu Ostrava, kde byl tehdy pan Borýsek zaměstnán. Dřevo na výstavbu šaten se vozilo z lesa za pomoci povozů a dobytka. Hrubá stavba šaten byla dokončena v roce 1954.

Fotografie z tohoto roku nemáme k dispozici, proto přidáváme foto z let 1956-1969. Na jedné z nich můžete vidět snímek z utkání myslivců Korytná : Nivnice v roce 1960.