Aktuality

13. září 2020

Jubilanti byli přivítáni na obci

Dnešní slavnostní neděle patřila našim jubilantům. Po mši svaté byli slavnostně přivítáni starostou obce na obecním úřadě. Nejdříve jim poblahopřály děti formou básniček, poté
matrikářka p. Gregušová se starostou J. Klonem. Za celou obec jim popřáli štěstí, lásku a především pevné zdraví.