Aktuality

15. března 2020

Prosím, buďte ohleduplní

a pokud jste v karanténě, dodržujte její zásady a hlavně, pokud už nezbytně někam musíte, noste roušky! Má to smysl!


Prosím všechny občany, aby byli ohleduplní k ostatním.

Pokud jste se vrátili z jakékoliv oblasti zasažené koronavirem, zůstávejte doma v domácí karanténě! Dodržujte prosím všechny její zásady. Jsou zveřejňovány jak na obecním webu, tak na stránkách Ministerstva zdravotnictví, či Krajské hygienické stanice.

Uvědomte si prosím, že nedodržováním karantény ohrožujete ostatní. Setkáváte se s rodinou, jejíž členové se potkají se sousedy, navštíví obchod a aniž byste měli příznaky, můžete vir přenášet dál. Uvědomte si prosím, že můžete potkat zdravotníky, kteří pracují s ohroženou skupinou lidí a pak díky vám a vaší nezodpovědnosti se nebude mít kdo o nemocné lidi postarat.

Ještě jednou moc prosím, buďte ohleduplní, vyhýbejte se uzavřeným prostorám s větším množství lidí, noste roušky (jakákoliv alternativa je lepší než nic), desinfikujte a myjte si ruce.

VĚŘTE, MÁ TO SMYSL A JEN DÍKY NAŠÍ UKÁZNĚNOSTI A OHLEDUPLNOSTI SITUACI ZVLÁDNEME.