Aktuality

1. prosince 2019

Krásnou a pohodovou

první adventní neděli.


Advent začíná letos 1. prosince a končí Štědrým dnem po západu slunce. Každá neděl nese své jméno. Jako první je neděle železná, následuje bronzová, stříbrná a poslední je neděle zlatá.

Jedním ze symbolů tohoto období je adventní věnec, na němž 4 svíčky odpočítávají jednotlivé týdny do začátku Vánoc. Tento zvyk se k nám dostal z Německa někdy po roce 1950. Samotný věnec má symbolizovat Boží věčnost a jednotu a Kristův kříž. Větvičky cesmíny nebo smrku na věnci by neměly chybět. Představují život.

Pro advent je typická barva fialová, která vyjadřuje pokání a důstojnost. Tuto barvu by měly mít také svíčky a stuhy. Třetí svíčka by měla být růžová – ta vyjadřuje přátelství. Barva bílá se uchytila v evropských zemích, kde je pojatá jako slavnostní.

Každá svíčka má svou symboliku. Dnes zapalujeme svíčku první. Ta je svíčkou naděje a očekávání. Je často nazývána svíčkou proroků, kdy Izaiáš předpověděl narození Ježíše Krista.

Zdroj: bilevanoce.cz

Na symboliku svíčky druhé si počkáme do příští neděle.

Všem přejeme krásnou adventní neděli a mějte se rádi!