Aktuality

8. září 2019

Slavnosti vína a otevřených památek

v Uherském Hradišti.


Letošní slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti doprovázelo deštivé počasí, přesto se do průvodu s plejádou nejrůznějších krojů zapojila také naše obec Korytná. Letos jsme vykročili bez účasti (z pochopitelných důvodů) FS Kadlůbek, který v průvodu moc chyběl, v menším počtu. Za vzornou reprezentaci tedy musím poděkovat mužskému sboru v čele s p. Věrnou, který mimo průvod vystoupil také se svým pásmem v programu Východního Slovácka na Masarykově náměstí, dále místostarostovi J. Vaculovi, p. ředitelce P. Píškové, p. učitelce p. Čagánkové, p. Baum a dětem, které průvod přes nepřízeň počasí zvládly na jedničku. Děkuji také všem, kdo zapůjčil kroje a Východnímu Slovácku za celou organizaci. starosta