Aktuality

20. června 2019

Údržba naší čističky

- skvělá práce, děkuji!


V úterý jsme po devíti letech byli nuceni vyměnit aerační membrány v ČOV, které umožňují rovnoměrnou a stálou tvorba jemných bublin, nedochází ke zpětnému pronikání kapaliny při přerušení provozu a k ucpávání membrány. Tyto membrány umožňují automatický odvod kondenzátu z aeračního systému, minimální tlakové ztráty, velký přenos kyslíku, vynikající chemická odolnost. Práci, kterou provedla firma EKOMVO s.r.o., předcházelo kompletní vypuštění a vyčistění směšovací nádrže a selektorů našimi zaměstnanci. Náklady budou činit cca Kč 50tis. Děkuji všem, dobrá práce! starosta