Aktuality

27. listopadu 2017

Beseda o medu

Jak a proč včely připravují med.


BESEDA V KNIHOVNĚ

 Pan Jiří Martinec, korytňanský včelař, připravil dětem naší školy besedu o medu. Děti se přesunuly do místní knihovny, kde je přivítala knihovnice paní Mikesková. Poté se ujal slova pan Martinec. Pro naše školáky měl připravenou prezentaci na téma – Jak a proč včely připravují med. Povídání to bylo velmi poutavé a zajímavé nejen pro děti, ale i pro paní učitelky. Školáci si mohli vyzkoušet také potřebné pomůcky pro práci se včelami. V závěru besedy měli všichni přítomní možnost ochutnat letošní med od pana Martince. Paní knihovnice Mikesková si pro děti připravila voňavé medové perníčky, kterým nikdo z dětí neodolal. Beseda se opravdu velmi vydařila a sladkou tečku na závěr děti náramně ocenily. Velké poděkování patří paní Mikeskové i panu Martincovi.