Aktuality

28. srpna 2017

Naši jubilanti

Připojujeme se s přáním pevného zdraví!


Setkání ročníku 1957

 V neděli 28. srpna se setkali dámy a pánové narození v roce 1957. Při pohledu na dobře vypadající ženy a muže se zdá být nemožné, že v letošním roce oslaví či už oslavili krásné  životní jubileum. Tato slavnostní neděle začala v kostele mší svatou za všechny živé i zemřelé šedesátníky. Po mši jim zahrála dechová hudba Korytňanka a oslavenci se vydali směrem k obecnímu úřadu. Jubilanti se sešli v hojném počtu, to samozřejmě všechny potěšilo. Tam je již očekával starosta obce společně s několika školáky, kteří našim jubilantům přednesli pěkné básničky. Pan starosta při svém projevu vzpomněl vše, co se od dob jejich dětství v naší obci změnilo a při společném přípitku popřál do dalších let hlavně pevné zdraví. K přání jen toho dobrého se samozřejmě všichni připojujeme.